Turistické centrá

Obec Družstevná pri Hornáde – zima 2021
Autor: JES pro s.r.o. a Keturist

Obec Kostoľany nad Hornádom
Autor: Kostoľany nad Hornádom


Obec Kostoľany nad Hornádom zima 2020


Stredisko Alpinka a zastávka detskej železnice Alpinka

Stredisko Hradová – Košický hrad a vyhliadková veža Hradová

Stredisko Čermeľ a zastávka detskej železnice Čermeľ

Stredisko a lokalita Bankov