Vodopády, jazierka, rieky …

Herľanský gejzír

Úhorná (Slovakia) AERIAL DRONE VIDEO | 4K

Slovensko zhora (2. časť): Vodná nádrž Ružín (Ružín dam)

Šikľava skala
Autor: Náš Spiš

Za oponou – Vodné dielo Ružín
Autor: MediaPark