Ostatné pamiatky

Vojenské bunkre pri Slanskej Hute

Želiarsky dom v obci Budimír a jeho okolie


Archeologické nálezisko – Nižná Myšľa
Autor: Peter Slávik


Tajomstvá archívov – Nálezisko v Nižnej Myšli
Autor: telKE