Notice: Undefined index: layout_shop-page in /var/www/clients/client282/web1017/web/shop/wp-content/themes/sg-window/functions.php on line 969

Turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom

Vydajte sa spolu s nami krížom-krasom. Jedinečnou, bizarnou a malebnou krajinou Slovenského krasu. Tam, kde noha bežného turistu nevstúpi. Poznajte krásy krasu, jeho príbehy, jaskyne, osobnosti, faunu a flóru, historické a prehistorické miesta.

Vypočujte si príbehy krasovej krajiny, spoznajte faunistické a floristické zvláštnosti, historické i prehistorické pamiatky, jaskyne a ich objaviteľov. Objavte s nami miesta, ktoré bežným turistom ostávajú nepoznané.

Popis

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Cena za účasť na turisticko-vzdelávacej exkurzii:
Dospelí: 10 eur, Deti, študenti, seniori: 5 eur

Skupinám ponúkame možnosť vybrať si trasu a dohodnúť termín.
edutrekslovakia@gmail.com +421 (0)907 198 724

Trvanie exkurzie: cca 5 hodín voľným tempom. Doprava na miesto stretnutia vlastná.

UPOZORNENIE
Trasy môžu byť turisticky náročnejšie.
Dôležitá je vhodná turistická obuv, optimálny prísun nesladených tekutín, pršiplášť. Prosíme nebrať so sebou psy. Nevhodné pre deti do 13 rokov.
Účasť na vlastnú zodpovednosť.
Akýkoľvek zber lesných plodov a rastlín, odchyt živočíchov je v národnom parku zakázaný.

 

MYSTICKOU SILICKOU – Silická planina, okruh po kultových lokalitách, kde sa konali pradávne obetné rituály.

TAJOMSTVO JASKYNE LIPOVÝ MOST – planina Horný vrch, krajinársky najhodnotnejšia túra, spievajúci hrab, jaskyňa Lipový most, južná hrana planiny s jedinečným výhľadom.

 

 

TRHLINAMI OPRADENÁ  Borčianska planina, vysoko položená krasová plošina s obrovskými ponormi, rozsadlinami, opustenými banskými dielami, prastarým valom i ďalekými výhľadmi.

VTEDY A TERAZ – planina Dolný vrch, kedysi neprístupná zóna, dnes tu s nami spoznáte Les mŕtvych obrov, bývalé uhliarske chodníky, zvyšky vápeniek, prastaré duby, historickú studňu.

BOGAZ – NEBOGAZ? – Zádielska planina, historickou hradnou cestou Vár-út, zlomovým pásmom “rožňavská línia”, bogazom, na planinu za úžasnými výhľadmi.

MAJKOV RAJ – Silická planina, po veľkých objavoch jaskyniara Jána Majka, objaviteľa Domice, so speleoalpinistickou ukážkou.

ČERTOVSKÁ JASOVSKÁ – Jasovská planina, diabolsky strmo z Hájskej tiesňavy k Čertovej jaskyni, ku Krulovej bani, Gordánovej jaskyni a historickým baniam.

 

KRÍŽOM KRASOM KONIAROM – planina Koniar, do jej útrob vojdeme drenážnym tunelom. Hore objavíme krajinu závrtov, škrapových polí obrastených machom, náhrobné kamene, priepasti s kultovou funkciou v praveku.

MESAČNOU KRAJINOU  Plešiveckou planinou. Mimoriadne rozčlenenému krasovému povrchu tu oddávna prischlo prirovnanie – mesačná krajina. Je tu aj najväčšia a zároveň najhlbšia známa krasová jama na Slovensku – Hmlistý závrt.

ZÁDIELSKA TIESŇAVA – jej geomorfológia, fauna, flóra a neuveriteľný príbeh chlapca z 2. svetovej vojny.

 

TERRA INCOGNITA SLOVENSKÉHO KRASU – Kameniansky kras, na mapách nie je vyznačený, na internete sa o ňom nič nedozviete. Krajina nespoznaná. Nie však pre účastníkov našej exkurzie.

 

SEVER SILICKEJ  – Silická planina, najhbšie priepasti Slovenska, súťaž v hľadaní jednej z nich.

 

DO MRAMOROVÝCH VRCHOV – Volovské vrchy, kde sa v podcelku Pipitka čnie do výšav nad 800 m n. m. majestátny mramorový vrch. Jeho Veličenstvo – Špičiak. Kužeľový krasový vrch tvoria hlavne triasové kryštalické vápence (mramory).

 

VÝSTUP NA VLČÍ VRCH – planina Horný vrch, čertovsky náročný výstup aj k  Čertovej diere a Čertovmu dychu, odmenou je  prekrásny výhľad.

Skupinám ponúkame možnosť vybrať si trasu a dohodnúť termín.

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

gabi

GABRIEL LEŠINSKÝ

 • Jaskyniar - špecializuje sa na systematický speleologický výskum Slovenského krasu, mechanizmus otvárania sa jaskýň na povrch, speleogenetické súvislosti, za 30 rokov vykonal v krasových územiach vyše 6500 pracovných akcií
 • Odborný pracovník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na pracovisku v Košiciach
 • Člen Slovenskej speleologickej spoločnosti
 • Dokumentátor povrchových krasových javov
 • Objaviteľ, spoluobjaviteľ viacerých jaskýň (Drienka, Hlinoš, Čertov dych, Ardočka-Mikov, Priepasť Troch a i.)
 • Spoluautor monografií Dolný vrch (2001), Zádielska planina (2015)
 • Autor súpisov jaskýň na planinách: Zádielska, Jasovská, Silická, Horný vrch, Dolný vrch
 • Faunista, florista, ochránca prírody
 • Prekladateľ dokumentárnych filmov pre Discovery Channel, Animal Planet
andrea

ANDREA MIŠKUFOVÁ

 • Sprievodkyňa cestovného ruchu Satur, Ferrotour, (Akreditovaný kurz - Ústav geoturizmu, Technická univerzita v Košiciach)
 • Projektová manažérka EduTrek Slovakia   turisticko-vzdelávacie exkurzie, poznávacie  zájazdy, tábory v Českej republike
 • Lektorka anglického jazyka štúdium: Univerzita Karlova Praha, Univerzita P.J. Šafárika Košice, anglistika-amerikanistika, slovenský jazyk a literatúra
 • Kurzy angličtiny - Siemens, U.S. Steel Košice, Essity Gemerská Hôrka, Getrag Kechnec, Garrett Záborské, jazyková škola Skrivanek
 • Prekladateľka dokumentárnych filmov pre Discovery Channel, Animal Planet, STV
 • Tlmočníčka - veľtrhy Paríž, Stuttgart, obchodné rokovania v SR
KETURIST menu


TOPlist TOPlist