Krásnohorská jaskyňa

Cena: od 10 € na osobu

Pozývame Vás na návštevu turisticky sprístupnenej Krásnohorskej jaskyne. Jaskyňu môžete navštíviť v sprievode skúsených vodcov v kompletnom jaskyniarskom výstroji. Stanete sa tak na chvíľu jaskyniarmi.
Krásnohorská jaskyňa je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb, alebo po doplatení celých vstupeniek za chýbajúci počet osôb.


Objednajte si návštevu jaskyne

Popis

Krásnohorská jaskyňa je výverová fluviokrasová jaskyňa. To znamená, že predstavuje koncovú časť jaskynného systému podzemného potoka Buzgó a bola vytvorená v prevážnej miere jeho rozpúšťacou činnosťou v dolomitoch a vápencoch. V súčasnosti je známych 1556 m podzemných priestorov tohoto jaskynného systému, z ktorých je pre verejnosť sprístupnených približne 450 m Trasa vedie do Siene obrov, odkiaľ sa návštevníci vracajú rovnakou cestou.
Vzhľadom na charakter jaskyne vedie prevážna časť prehliadkovej trasy ponad podzemný tok, alebo v jeho blízkosti. Potok opúšťa iba v závalových častiach (Veľký vrch, Abonyiho dóm) a v Sieni obrov. Prehliadkova trasa je budovaná ľahkým spôsobom bez zásahov do morfológie podzemných priestorov. Prírodné prekážky prekonávajú návštevníci pomocou drevených lávok, rebríkov a priamo terénom jaskyne. Tam, kde to charakter jaskyne umožňuje, vedie trasa priamo terénom jaskyne. Prehliadková trasa je vhodná takmer pre všetkých. Deti do 8 rokov berieme do jaskyne len výnimočne a iba vtedy, ak je na každé takéto dieťa k dispozícii jeden sprievodca. Nutná je samozrejme prítomnosť rodiča. Staršie deti prehliadku jaskyne zvládajú väčšinou bez problémov. Vstup do jaskyne by mali zvážiť aj ľudia s nadváhou. Prehliadková trasa vyžaduje určitú pohyblivosť a limitujúce sú aj úzke miesta na trase.

 Obdobie  Sezóna  Vstupy
 1.1. – 31.3.  ZATVORENÉ  –
 1.4. – 30.6.  NIE 1000, 1300
 1.7. – 31.8.  ÁNO  1000, 1300
 1.9. – 31.10.  NIE  1000, 1300
 1.11. – 31.12.  ZATVORENÉ  –

Podrobné informácie