Turistické centrá

Turistické centrá


Stredisko Alpinka a zastávka detskej železnice Alpinka

Stredisko Hradová – Košický hrad a vyhliadková veža Hradová

Stredisko Čermeľ a zastávka detskej železnice Čermeľ

Stredisko a lokalita Bankov